Our Toppers

Nikki

Nikki

Nikki 95.40% Class 12th - 2016

Nistha

Nistha

Nistha 93.60% Class 12th - 2016

Akanksha Garg

Akanksha Garg

Akanksha Garg 93.33% Class 10th - 2019

Abhinav Swami

Abhinav Swami

Abhinav Swami 92.20% Class 12th - 2019

Mohit Sharma

Mohit Sharma

Mohit Sharma 92.20% Class 12th - 2019

Khushboo Verma

Khushboo Verma

Khushboo Verma 89.00% Class 10th - 2019

Parul Saini

Parul Saini

Parul Saini 88.60% Class 12th- 2019

Maina Tanwar

Maina Tanwar

Maina Tanwar 86.83% Class 10th - 2019

Nimish Pareek

Nimish Pareek

Nimish Pareek 86.40% Class 12th - 2019

Yashwant Singh

Yashwant Singh

Yashwant Singh 86.00% Class 10th - 2019

Sanjana Sain

Sanjana Sain

Sanjana Sain 85.80% Class 12th - 2019

Priyanshu Gupta

Priyanshu Gupta

Priyanshu Gupta 85.50% Class 10th - 2019

Varsha Saini

Varsha Saini

Varsha Saini 85.40% Class 12th - 2019

Vaibhav Saini

Vaibhav Saini

Vaibhav Saini 85.33% Class 10th - 2019

Mihir Kumar

Mihir Kumar

Mihir Kumar 84.50% Class 10th - 2019

Ankit Gupta

Ankit Gupta

Ankit Gupta 84.17% Class 10th - 2019

Isha Naraniya

Isha Naraniya

Isha Naraniya 83.00% Class 10th - 2019

Jaya Mathur

Jaya Mathur

Jaya Mathur 82.33% Class 10th - 2019

Chanchal Pal

Chanchal Pal

Chanchal Pal 81.33% Class 10th - 2019

Uday Veer Tak

Uday Veer Tak

Uday Veer Tak 80.00% Class 10th - 2019